do góry

Zestaw naprawczy rur wielokrotnych MR-RS został opracowany przez firmę gabocom do naprawy obsadzonych rur wielokrotnych oraz do łączenia w szybach i studzienkach. System gazoszczelny i wodoszczelny uzupełnia system półrurowy KKHR 110. Jest kompatybilny z rurami wielokrotnymi o wymiarach 2×32 i 2×40 i jest łatwy w montażu.