do góry

Za pomocą podwójnych złączek zaciskowych można łączyć rury PE-HD o wymiarze 50 lub przechodzić redukcją z 50 na 32. Są one szczelne przy ciśnieniu do 0,5 bara i wytrzymują ciśnienie wdmuchiwania powyżej 10 barów.