do góry

Kolana przegubowe do kanałów kablowych KKGB i dzielone kolana przegubowe do kanałów kablowych KKGB-t stosowane są w wielu wariantach i możlściach konstruowania: 

  • przy zmianie kierunku trasy w przypadku wystąpienia przeszkód lub innych instalacji, jak gazowa lub cieplikowa
  • w przypadku uskoku wysokościowego lub bocznego tras rurowych 
  • przy zmianie poziomu trasy w wyniku wystąpienia skarpy lub obniżenia przy skrzyżowani się z jednią 
  • do przeskoczenia przeszkód wewnątrz strefy łuku 
  • przy rozgałęzieniu i ponownym schodzeniu się ciągów rurowych na trasie 
  • przy miejscowych przewężeniach przy skrzynkach rozgałęźnych, studzienkach kablowych lub stacjach rozdzielczych 
  • w strefach przyłączy 
  • powszechnie w obszarach niedostępnych

Elastyczne kolana przegubowe z mufą i końcem bosym dysponują możliwie jak najmniejszym ograniczeniem promienia gięcia. Oprócz tego posiadają gazo- i wodoszczelność na ciśnienie do 0,5 bar.