do góry

Zatyczki uszczelniające AdS zamykają końce wtykowe i mufy gazo- i wodoszczelnie do ciśnienia 0,5 bar. Jak tylko nastąpi zmiana położenia pokrętła, błyskawicznie zapewniona jest szczelność i prawidłowy montaż.